e-booki.xyz

Naukowe Uniwersyte Wydawnictwo - książki wydawnictwa

Aleksander Jabłoński (1898-1980). Fizyk, muzyk, żołnierz - Andrzej Bielski, Józef Szudy Aleksander Jabłoński (1898-1980). Fizyk, muzyk, żołnierz Andrzej Bielski, Józef Szudy Naukowe Uniwersyte Wydawnictwo 1 ofert od 43.90PLN
Porównaj ceny
Aleksander Kazimierz Bereśniewicz (1823-1902) Biskup kujawsko-kaliski (1883-1902) - Witold Kujawski Aleksander Kazimierz Bereśniewicz (1823-1902) Biskup kujawsko-kaliski (1883-1902) Witold Kujawski Naukowe Uniwersyte Wydawnictwo 1 ofert od 20.91PLN
Porównaj ceny
Anatomia rewolucji narodowej. Boliwia w XX wieku - Marcin Kula Anatomia rewolucji narodowej. Boliwia w XX wieku Marcin Kula Naukowe Uniwersyte Wydawnictwo 1 ofert od 27.50PLN
Porównaj ceny
Anioł w poezji baroku - Danuta Kunstler-Langner Anioł w poezji baroku Danuta Kunstler-Langner Naukowe Uniwersyte Wydawnictwo 1 ofert od 20.91PLN
Porównaj ceny
Antologia polskiej myśli politycznej okresu rozbiorów - Grzegorz Radomski, Małgorzata Zamojska, Witold Wojdyło Antologia polskiej myśli politycznej okresu rozbiorów Grzegorz Radomski, Małgorzata Zamojska, Witold Wojdyło Naukowe Uniwersyte Wydawnictwo 1 ofert od 19.98PLN
Porównaj ceny
Archaeologia Historica Polona, t. 20. Regiony. rzemiosła, kategorie - archeologia późnego średniowiecza i czasów nowożytnych w uwarunkowaniach nowego ustroju - brak Archaeologia Historica Polona, t. 20. Regiony. rzemiosła, kategorie - archeologia późnego średniowiecza i czasów nowożytnych w uwarunkowaniach nowego ustroju brak Naukowe Uniwersyte Wydawnictwo 1 ofert od 33.45PLN
Porównaj ceny
Archeologia Jeziora Powidzkiego - Andrzej Pydyn Archeologia Jeziora Powidzkiego Andrzej Pydyn Naukowe Uniwersyte Wydawnictwo 1 ofert od 28.86PLN
Porównaj ceny
Archeologia XXXI. Archeologia podwodna 6 - brak Archeologia XXXI. Archeologia podwodna 6 brak Naukowe Uniwersyte Wydawnictwo 1 ofert od 17.94PLN
Porównaj ceny
Archeologia XXXII - brak Archeologia XXXII brak Naukowe Uniwersyte Wydawnictwo 1 ofert od 31.07PLN
Porównaj ceny
Archiwum Emigracji: studia, szkice, dokumenty, z. 1-2 (16-17)/2012 - brak Archiwum Emigracji: studia, szkice, dokumenty, z. 1-2 (16-17)/2012 brak Naukowe Uniwersyte Wydawnictwo 1 ofert od 26.35PLN
Porównaj ceny
Badanie substancji biologicznie aktywnych w surowcach roślinnych i produktach naturalnych z zastosowaniem łączonych technik chromatograficznych - Magdalena Ligor Badanie substancji biologicznie aktywnych w surowcach roślinnych i produktach naturalnych z zastosowaniem łączonych technik chromatograficznych Magdalena Ligor Naukowe Uniwersyte Wydawnictwo 1 ofert od 22.70PLN
Porównaj ceny
Bakterioneuston jezior - Maciej Walczak Bakterioneuston jezior Maciej Walczak Naukowe Uniwersyte Wydawnictwo 1 ofert od 17.94PLN
Porównaj ceny
Between Europe and Russia. Problems of Development and Transborder Co-operation in North-Eastern Borderland of the European Union - Aranka Ignasiak-Szulc, Wojciech Kosiedowski Between Europe and Russia. Problems of Development and Transborder Co-operation in North-Eastern Borderland of the European Union Aranka Ignasiak-Szulc, Wojciech Kosiedowski Naukowe Uniwersyte Wydawnictwo 1 ofert od 21.93PLN
Porównaj ceny
Białoruska Republika Ludowa 1918-1920 - Dorota Michaluk Białoruska Republika Ludowa 1918-1920 Dorota Michaluk Naukowe Uniwersyte Wydawnictwo 1 ofert od 51.43PLN
Porównaj ceny
Biblia ludowa. Interpretacje wątków biblijnych w kulturze ludowej - Magdalena Zowczak Biblia ludowa. Interpretacje wątków biblijnych w kulturze ludowej Magdalena Zowczak Naukowe Uniwersyte Wydawnictwo 1 ofert od 32.26PLN
Porównaj ceny
Biblica et Patristica Thoruniensia 5 (2012): Apokalipsa św. Jana - brak Biblica et Patristica Thoruniensia 5 (2012): Apokalipsa św. Jana brak Naukowe Uniwersyte Wydawnictwo 1 ofert od 21.51PLN
Porównaj ceny
Biblica et Patristica Thoruniensia 6 (2013): Księga Hioba - brak Biblica et Patristica Thoruniensia 6 (2013): Księga Hioba brak Naukowe Uniwersyte Wydawnictwo 1 ofert od 22.57PLN
Porównaj ceny
Biblica et Patristica Thoruniensia, nr 3(2010): Listy do Rzymian. Egzegeza, interpretacja, teologia - Dariusz Kotecki Biblica et Patristica Thoruniensia, nr 3(2010): Listy do Rzymian. Egzegeza, interpretacja, teologia Dariusz Kotecki Naukowe Uniwersyte Wydawnictwo 1 ofert od 17.56PLN
Porównaj ceny
Biuletyn Polskiej Misji Historycznej. Bulletin der Polnischen Historischen Mission 5/2009 - brak Biuletyn Polskiej Misji Historycznej. Bulletin der Polnischen Historischen Mission 5/2009 brak Naukowe Uniwersyte Wydawnictwo 1 ofert od 33.24PLN
Porównaj ceny
Biuletyn Polskiej Misji Historycznej. Bulletin der Polnischen Historischen Mission 8/2013 - brak Biuletyn Polskiej Misji Historycznej. Bulletin der Polnischen Historischen Mission 8/2013 brak Naukowe Uniwersyte Wydawnictwo 1 ofert od 36.38PLN
Porównaj ceny
Bulletin of Geography. Physical Geography Series, No. 1/2009 - Marek Kejna, Rajmund Przybylak Bulletin of Geography. Physical Geography Series, No. 1/2009 Marek Kejna, Rajmund Przybylak Naukowe Uniwersyte Wydawnictwo 1 ofert od 12.58PLN
Porównaj ceny
Bulletin of Geography. Physical Geography Series, No. 2/2009 - Marek Kejna, Rajmund Przybylak Bulletin of Geography. Physical Geography Series, No. 2/2009 Marek Kejna, Rajmund Przybylak Naukowe Uniwersyte Wydawnictwo 1 ofert od 12.55PLN
Porównaj ceny
Bulletin of Geography. Physical Geography Series, No. 3/2010 - brak Bulletin of Geography. Physical Geography Series, No. 3/2010 brak Naukowe Uniwersyte Wydawnictwo 1 ofert od 9.44PLN
Porównaj ceny
Bulletin of Geography. Physical Geography Series, No. 5/2012 - brak Bulletin of Geography. Physical Geography Series, No. 5/2012 brak Naukowe Uniwersyte Wydawnictwo 1 ofert od 11.94PLN
Porównaj ceny
Bulletin of Geography. Physical Geography Series, No. 6/2013 - brak Bulletin of Geography. Physical Geography Series, No. 6/2013 brak Naukowe Uniwersyte Wydawnictwo 1 ofert od 9.44PLN
Porównaj ceny
Bulletin of Geography. Socio-economic Series, No. 15/2011 - brak Bulletin of Geography. Socio-economic Series, No. 15/2011 brak Naukowe Uniwersyte Wydawnictwo 1 ofert od 9.44PLN
Porównaj ceny
Bulletin of Geography. Socio-economic Series, No. 16/2011 - brak Bulletin of Geography. Socio-economic Series, No. 16/2011 brak Naukowe Uniwersyte Wydawnictwo 1 ofert od 9.44PLN
Porównaj ceny
Bulletin of Geography. Socio-economic Series, No. 22/2013 - brak Bulletin of Geography. Socio-economic Series, No. 22/2013 brak Naukowe Uniwersyte Wydawnictwo 1 ofert od 15.05PLN
Porównaj ceny
Charakteryzacja materiałów metodami optyki nieliniowej. Wybrane zagadnienia - efekty trzeciorzędowe - Beata Derkowska-Zielińska Charakteryzacja materiałów metodami optyki nieliniowej. Wybrane zagadnienia - efekty trzeciorzędowe Beata Derkowska-Zielińska Naukowe Uniwersyte Wydawnictwo 1 ofert od 20.32PLN
Porównaj ceny
Chemia obliczeniowa w laboratorium organicznym - brak Chemia obliczeniowa w laboratorium organicznym brak Naukowe Uniwersyte Wydawnictwo 2 ofert od 30.09PLN
Porównaj ceny
Cienie K. Krystyna Herling-Grudzińska i jej obrazy - Joanna Bielska-Krawczyk Cienie K. Krystyna Herling-Grudzińska i jej obrazy Joanna Bielska-Krawczyk Naukowe Uniwersyte Wydawnictwo 1 ofert od 11.31PLN
Porównaj ceny
Copernican Journal of Finance & Accounting, vol 1, 1/2012 - brak Copernican Journal of Finance & Accounting, vol 1, 1/2012 brak Naukowe Uniwersyte Wydawnictwo 1 ofert od 16.75PLN
Porównaj ceny
Ćwiczenia laboratoryjne z analizy żywności - Filipiak-Szok Anna, Edward Szłyk, Marcin Cichosz, Marzanna Kurzawa Ćwiczenia laboratoryjne z analizy żywności Filipiak-Szok Anna, Edward Szłyk, Marcin Cichosz, Marzanna Kurzawa Naukowe Uniwersyte Wydawnictwo 7 ofert od 15.05PLN
Porównaj ceny
Człowiek - kultura - społeczeństwo. Stanowisko Josefa Piepera w kontekście współczesnej filozofii niemieckiej - Kożuchowski Józef Człowiek - kultura - społeczeństwo. Stanowisko Josefa Piepera w kontekście współczesnej filozofii niemieckiej Kożuchowski Józef Naukowe Uniwersyte Wydawnictwo 1 ofert od 17.94PLN
Porównaj ceny
Czynniki wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów - Mirosław Haffer, Włodzimierz Karaszewski Czynniki wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów Mirosław Haffer, Włodzimierz Karaszewski Naukowe Uniwersyte Wydawnictwo 6 ofert od 56.44PLN
Porównaj ceny
Czystość i brud. Higiena w starożytności - brak Czystość i brud. Higiena w starożytności brak Naukowe Uniwersyte Wydawnictwo 1 ofert od 23.84PLN
Porównaj ceny
Dialog chrześcijańsko-muzułmański, t. 3: Teoria - praktyka - perspektywy - brak Dialog chrześcijańsko-muzułmański, t. 3: Teoria - praktyka - perspektywy brak Naukowe Uniwersyte Wydawnictwo 1 ofert od 16.96PLN
Porównaj ceny
Dialogi Polityczne. Polityka - Filozofia - Społeczeństwo - Prawo. 14/2011 - brak Dialogi Polityczne. Polityka - Filozofia - Społeczeństwo - Prawo. 14/2011 brak Naukowe Uniwersyte Wydawnictwo 1 ofert od 22.70PLN
Porównaj ceny
Die Rolle der Schriftlichkeit in den Geistlichen Ritterorden des Mittelalters - Jurgen Sarnowsky, Roman Czaja Die Rolle der Schriftlichkeit in den Geistlichen Ritterorden des Mittelalters Jurgen Sarnowsky, Roman Czaja Naukowe Uniwersyte Wydawnictwo 1 ofert od 39.52PLN
Porównaj ceny
Dorobek naukowy i dydaktyczny toruńskiego ośrodka archiwistyki - brak Dorobek naukowy i dydaktyczny toruńskiego ośrodka archiwistyki brak Naukowe Uniwersyte Wydawnictwo 1 ofert od 37.66PLN
Porównaj ceny
Dynamic Econometric Models, vol. 10/2010 Piłatowska Mariola - brak Dynamic Econometric Models, vol. 10/2010 Piłatowska Mariola brak Naukowe Uniwersyte Wydawnictwo 1 ofert od 21.51PLN
Porównaj ceny
Dynamic Econometric Models, vol. 12/2012 - brak Dynamic Econometric Models, vol. 12/2012 brak Naukowe Uniwersyte Wydawnictwo 1 ofert od 21.51PLN
Porównaj ceny
Dynamic Econometric Models, vol. 9/2009 - Mariola Piłatowska Dynamic Econometric Models, vol. 9/2009 Mariola Piłatowska Naukowe Uniwersyte Wydawnictwo 1 ofert od 21.33PLN
Porównaj ceny
Dyscypliny humanistyczne i ekologia - Włodzimierz Tyburski Dyscypliny humanistyczne i ekologia Włodzimierz Tyburski Naukowe Uniwersyte Wydawnictwo 3 ofert od 38.25PLN
Porównaj ceny
Dywersyfikacja źródeł dochodów ludności wiejskiej - Andrzej Kaleta Dywersyfikacja źródeł dochodów ludności wiejskiej Andrzej Kaleta Naukowe Uniwersyte Wydawnictwo 1 ofert od 15.68PLN
Porównaj ceny
Dziady rzecz o wędrownych żebrakach i ich pieśniach - Piotr Grochowski Dziady rzecz o wędrownych żebrakach i ich pieśniach Piotr Grochowski Naukowe Uniwersyte Wydawnictwo 1 ofert od 23.84PLN
Porównaj ceny
Eastern European Countryside 19/2013 - brak Eastern European Countryside 19/2013 brak Naukowe Uniwersyte Wydawnictwo 1 ofert od 15.68PLN
Porównaj ceny
Ecological Questions. An International Journal on Controversial Problems of Ecology. Vol. 10/2008 - Marian Rejewski Ecological Questions. An International Journal on Controversial Problems of Ecology. Vol. 10/2008 Marian Rejewski Naukowe Uniwersyte Wydawnictwo 1 ofert od 14.45PLN
Porównaj ceny
Ecological Questions. An International Journal on Controversial Problems of Ecology. Vol. 11/2009 - Marian Rejewski Ecological Questions. An International Journal on Controversial Problems of Ecology. Vol. 11/2009 Marian Rejewski Naukowe Uniwersyte Wydawnictwo 1 ofert od 12.55PLN
Porównaj ceny
Ecological Questions. An International Journal on Controversial Problems of Ecology. Vol. 12/2010 - Andrzej Nienartowicz, Mieczysław Kunz Ecological Questions. An International Journal on Controversial Problems of Ecology. Vol. 12/2010 Andrzej Nienartowicz, Mieczysław Kunz Naukowe Uniwersyte Wydawnictwo 1 ofert od 26.35PLN
Porównaj ceny
Edukacyjny potencjał religii - brak Edukacyjny potencjał religii brak Naukowe Uniwersyte Wydawnictwo 5 ofert od 33.45PLN
Porównaj ceny